FAQ - Vanligaste frågorna.


1. Vad är hydroponisk odling?
Svar: Hydroponisk odling är en metod där växter odlas utan traditionell jord, istället odlas de i ett vattenbaserat näringslösningssystem som ger dem alla de näringsämnen de behöver.

2. Vilka fördelar har hydroponisk odling jämfört med traditionell odling?
Svar: Hydroponisk odling ger högre skördar på mindre yta, minskad vattenförbrukning, och möjliggör odling året runt oavsett klimat och säsong.

3. Hur fungerar en hydroponisk skystack?
Svar: En hydroponisk skystack är ett vertikalt odlingssystem där plantorna odlas i staplade våningar utan jord. Vatten och näringslösning cirkulerar genom systemet för att ge plantorna optimal näring.

4. Vad kan man odla i en hydroponisk skystack?
Svar: I en hydroponisk skystack kan man odla en mängd olika grönsaker, örter och blommor, såsom sallad, tomater, basilika, spenat och mycket mer.

5. Vilken typ av belysning behövs för hydroponisk odling inomhus?
Svar: För att odla hydroponiskt inomhus behöver man vanligtvis LED-belysning med fullt spektrum för att ge växterna det ljus de behöver för att växa och frodas. 

6. Hur ofta behöver man byta ut näringslösningen i en hydroponisk skystack?
Svar: Vattnet byts ut eftersom man fyller på. När växterna blir större krävs mer näringslösning. Detta visar sig då man kollar pH i vattnet. Mindre ph mindre näring i vattnet.

7. Behöver man använda bekämpningsmedel i hydroponisk odling?
Svar: I hydroponisk odling används oftast inte bekämpningsmedel, eftersom det inte finns någon jord där skadedjur kan trivas.
8. Kan man odla ekologiskt med hydroponisk odling?
Svar: Ja, det är möjligt att odla ekologiskt med hydroponisk odling genom att använda organiska näringslösningar och naturliga metoder för skadedjurskontroll.

9. Hur stor yta behöver jag för att odla med en hydroponisk skystack?
Svar: En hydroponisk skystack tar upp minimalt 27 x 27 cm och kan placeras i ett hörn eller på en balkong. 

10. Hur kan jag komma igång med hydroponisk odling?
Svar: För att komma igång med hydroponisk odling behöver du en skystack eller ett hydroponiskt system, fröer eller plantor, näringslösning och belysning. Det finns många guider och videor online som kan hjälpa dig att komma igång!